حسابداری

حمید میرزایی

کارمند رسمی و حسابدار مجرب . سالها تجربه حرفه ای در ترازنامه و حسابداری مالی کاملا قابل اعتماد ، متعهد ، مستقل و  واجد شرایط و ثبت شده دولت (در آلمان)

پیمایش به بالا